Definīcijas
Sākumā apskatīsim "fotogrāfēšanas" pamatdefenīcijas, lai būtu lielāks priekštats par foto un fototehniku! Nākamājos fotorakstos, protams, sīkāk par kādu no definīciju terminiem. Jauku lasīšanu!


A

Adobe Photoshop - attēlu apstrades programmu pakete profesionāļiem. Kaut arī pakete ir dārga un prasa jaudīgu datoru, tajā iekļauts plašs paņēmienu un efektu klāsts. Programma ir pieejama PC vai Mac versijā.
Aizpildošais prožektors - studijas apgaismošanas ierīce, kura dod plašu gaismas kūli.
Aizvirtņi (barn doors) - četras taisnstūra rāmī ar virām iestiprinātas metāla plāksnītes, kuras var pievienot apgaismošanas ierīcei. Kustinot aizvirtņus, regulē gaismas plūsmu.
Analogā sistēma - nedigitāla informācijas fiksēšanas sistēma, kurā signāla stiprums ir tieši proporcionāls to izraisījušā iemesla stiprumam.
Apgaismojuma daudzums - sk. Ekspozīcija.
Apgaismojuma mērīšana (krītošās gaismas mērīšana, incident light reading) - ekspozīcijas noteikšana, izmērot gaismu, kura krīt uz fotografējamo objektu, nevis gaismu, kuru tas atstaro. Sk. arī Atstarotās gaismas mērīšana.
Apgaismojums (krītošā gaisma, incident light) -gaisma, kura krīt uz fotografējamo objektu.
Apgriezto kvadrātu likums - likums, kurš nosaka, ka, divkāršojot attālumu no fotografējamā objekta līdz kompaktam gaismas avotam, piemēram, zibspuldzei, normālai ekspozīcijai nepieciešamais apgaismojums ir jāpastiprina četrkārt.
Apļveida zibspuldze (ringflash) - apaļa zibspuldze, kuru uzmauc objektīvam. Parasti lieto tuvplānu fotografēšanai, lai iegūtu lokālu bezēnu apgaismojumu.
APS (Advanced Photo System) - uzlabota foto sistēma - miniatūrs filmu formāts, ko izmanto kompaktkamerās un dažās spoguļkamerās. Filmu no kasetes automātiski ielādē fotoaparātā un pēc izfotografēšanas tāpat automātiski ievelk atpakaļ kasetē. Indikators rāda, vai filma ir nelietota, daļēji izlietota, pilnībā izlietota vai attīstīta. Negatīvu identifikācijai visām fotogrāfijām otrā pusē uzdrukā uz kasetes esošo piecciparu numuru. Negatīva lielums ir 30,2 X 16,7 mm, bet lietotājs fotografēšanas brīdī var izvēlēties starp trijiem dažāda lieluma attēliem. Informāciju par katru attēlu ieraksta filmas magnētiskajā joslā un šos datus izmanto, apstrādājot filmu.
Archival - apzīmējums jebkuram procesam vai materiālam, kas ir īpaši izstrādāts, lai paildzinātu attēla mūžu.
Ar tālmēru sajūgts skatumeklētājs (vizieris-tālmērs, coupled rangefinder) — ierīce asuma iestādīšanai un kadra robežu noteikšanai, kurā tālmēram un skatumeklētājam ir viens kopējs okulārs. Skatumeklētāja centrā fotografējamā objekta kontūras dubultojas. Kustinot asuma iestādīšanas gredzenu vai rokturi, panāk objekta kontūru pilnīgu saplūšanu. Šādam stāvoklim atbilst precīzi iestādīts asums.
Artefakts - nevajadzīga informācija digitālajā attēlā, ko rada ieraksta procesa nepilnības.
ASA - saīsinājums no American Standards Association. Viena no filmu jutības izteikšanas sistēmām, kuru lietoja pirms starptautiskā ISO standarta pieņemšanas.
Asuma dziļuma skala - diafragmas skaitļu pāri, kuri iegravēti uz objektīva korpusa un norāda faktisko asuma dziļumu ap fotografējamo objektu, ja asums ir iestādīts uz objektu un izvēlēts attiecīgs diafragmas atvērums. Diemžēl uz daudziem zūmobjektīviem šīs skalas nav.
Asuma dziļums - pieņemama asuma josla gan pirms, gan pēc patiesā asuma iestādīšanas punkta. Asuma dziļums mainās atkarībā no izvēlētās diafragmas, objektīva fokusa attāluma (vai no tā, uz kādu fokusa attālumu noregulēts zūmobjektīvs) un attāluma līdz fotografējamajam objektam.
Asuma iestādīšana - darbība, ko veic, regulējot objektīva attālumu līdz filmai, lai iegūtu fotografējamā objekta asu attēlu. Gandrīz visu objektīvu korpuss pagarinās vai saīsinās, iestādot asumu uz priekšmetiem, kuri ir dažādā attālumā no fotoaparāta. Asuma iestādīšanas laikā var mainīties arī objektīva lēcu savstarpējais novietojums. Daudzos fotoaparātos ir iebūvēta automātiskā asuma iestādīšanas sistēma.
Atmiņas karte - maināma elektroniska karte, ko vairumā digitālo fotoaparātu lieto attēlu saglabāšanai.
Attēla sensors - elektroniska mikroshēma ar gaismjutīgu virsmu, kas digitālajā fotoaparātā aizvieto filmu.
Autofokusa apgaismojums - dažos fotoaparātos izmantota sistēma, kas atvieglo autofokusa darbu vājā apgaismojumā. Sistēma raida gaismu uz fotografējamo objektu, un tas ļauj tam pareizi iestādīt asumu.
Atspīdums (atspulgs) - gaiša vieta fotogrāfijā, kuru radījusi gaismas atstarošanās no jebkādiem spīdīgiem priekšmetiem attēlā, piemēram, no ierāmēta attēla stikla, spoguļa vai taukainas ādas.
Atspulgs — sk. Atspīdums.
Atstarota zibspuldzes gaisma (bounced flash) — zibspuldzes gaisma, kura apgaismo fotografējamo objektu, atstarojoties no kādas virsmas, piemēram, sienas vai griestiem. Tā iegūst plašāku un maigāku apgaismojumu, nekā vēršot zibspuldzi tieši uz fotografējamo objektu.
Atstarotājlietussargs (flash umbrella) - lietussarga formas atstarotājs, kurš atstaro zibspuldzes gaismu no savas iekšējās virsmas un apgaismo fotografējamo objektu ar plašu, mīkstu, izkliedētu gaismu.
Atstarotājs - jebkura virsma, kas atstaro gaismu. Parasti atstarotāji ir balti vai pelēki, jo tādas krāsas nerada nevajadzīgu krāsu nobīdi.
Atstarotās gaismas mērīšana (reflected light reading) -ekspozīcijas noteikšana, izmērot gaismu, kura atstarojas no fotografējamā objekta fotoaparāta virzienā. Visas TTL eksponometrijas sistēmas mērī atstaroto gaismu. Sk. arī TTL eksponometrijas sistēma.
Attēla leņķis - sk. Leņķiskais redzeslauks.
Attīstīšana - ķīmisks process, kurš padara redzamu sudraba halogenīdu veidoto latento attēlu filmas emulsijā.

B

Baits - standartvienība digitālu ierīču atmiņas ietilpības mērīšanai. Baits līdzinās 8 bitiem, un tam var būt viena no iespējamām 256 vērtībām.
Baltās krāsas balanss - digitālā fotoaparāta funkcija, kas nodrošina, lai fotografējamo objektu baltie laukumi būtu balti arī attēlā - neatkarīgi no gaismas avota.
B ekspozīcija (bulb setting) - ekspozīcija "uz laiku". Daudziem fotoaparātiem esoša slēdža pozīcija, kura tur slēdzi atvērtu tik ilgi, kamēr ir nospiesta slēdža iedarbināšanas poga; ļauj atvērt slēdzi uz ilgāku laiku nekā fotoaparāta ilgākā automātiskā ekspozīcija. Nosaukums nāk no fotogrāfijas pirmsākumiem, kad slēdzi iedarbināja, ar roku saspiežot gumijas baloniņu (bulb), kuru ar slēdzi savienoja caurulīte.
Barošanas bloks (poiver pack) — lielai slodzei paredzēts elektriskā lādiņa uzkrāšanas bloks, kuru izmanto studijas zibspuldžu darbināšanai. Barošanas bloks uzlādējas gandrīz acumirklī un var nodrošināt praktiski nepārtrauktu zibspuldzes darbību.
Bits - digitālās informācijas pamatvienība. Bita vērtība ir 0 vai 1. Failus parasti mēra baitos, kuros katrā ir 8 biti.
Blende - sk. Diafragma.
Bluetooth - bezkabeļu savienojuma sistēma starp datoru un perifērajām ierīcēm, kur izmanto radiosignālus.

C

Camera obscura - sk. Kamera obskura.
Caurspīdes gaisma - gaisma, kura izgājusi cauri caurspīdīgam materiālam.
Caurumkamera - sk. Kamera obskura.
Centrālā ekspozīcijas mērīšana (center-iveighted light reading) - ekspozīcijas mērīšanas sistēma, kura nosaka ekspozīciju pēc kadra vidusdaļas. Sk. arī Vidējā apgaismojuma mērīšana.
Centrālais slēdzis (betiveen-the-lens shutter) - objektīvā iebūvēts slēdzis, kura gaismas aizvari novietoti starp objektīva lēcām. Lieto gandrīz visiem fotoaparātiem ar nemaināmu objektīvu. Sk. arī Fokālais slēdzis.
CMOS (Complementaij Metai Oxide Semiconductor) -attēla sensors digitālajos fotoaparātos, ko lieto līdzīgi CCD sensoram. Tas atrodas fokālajā plaknē un pārvērš objektīva radīto attēlu elektriskajos signālos.
CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) - četras pamatkrāsas, ko lieto krāsainu attēlu drukāšanai, - ciāns, madženta, dzeltenais un melnais. Digitālos attēlus fiksē RGB (red\ green, blue) krāsu sistēmā, bet ar attēlu rediģēšanas programmatūru tos var konvertēt CMYK krāsu sistēmā. Pirms izdrukas gan šāda konvertēšana nav vajadzīga.

D

Datorgrafika (computer-aided design, CAD) — attēli, kuri veidoti vai apstrādāti ar datoru.
Daudzkārtēja ekspozīcija - vairāku attēlu iegūšana uz viena kadra. Nereti daudzkārtēju ekspozīciju izmanto speciāli, lai panāktu īpašu efektu, bet to var izraisīt arī traucējumi filmas pārvilkšanas mehānisma darbībā.
Debesu filtrs (dūmakas filtrs, skylight filter, haze filter) - ļoti vāji ietonēts gaismas filtrs, kuru lieto, fotografējot ar krāsu filmām, lai iegūtu vieglu, šķietami dabisku krāsu nobīdi. Tāds filtrs noder, fotografējot skatus, kuri izskatās auksti; novērš arī dažu filmu tendenci ēnas iekrāsot zilas.
Derīguma termiņš (expiration date) — uz filmas iepakojuma uzdrukāts mēnesis un gads, līdz kuram filma ir jāizlieto un jāattīsta. Ja filmu neglabā pareizi, emulsija var sabojāties arī ātrāk. Derīguma termiņu saīsina karstums, pārlieks gaisa mitrums un dažādu vielu, piemēram, sadzīvē lietojamo tīrīšanas līdzekļu tvaiki.
Diafragma (blende) — optiskās sistēmas elements, kurš maina objektīva darbīgā atvēruma diametru un nosaka, cik daudz gaismas sasniedz filmu.
Diafragmas prioritāte (aperture priority) -pusautomātiskās ekspozīcijas sistēma, kurā fotogrāfs izvēlas diafragmu, bet fotoaparāts tai pieskaņo tādu eksponēšanas laiku, kas nodrošina kadra pareizu i ekspozīciju.
Diafragmas skaitlis (f-number) - skaitlis, kurš raksturo objektīva relatīvo atvērumu. Diafragmas skaitļu skala norāda tos objektīva relatīvos atvērumus, kurus diafragma spēj nodrošināt; jo lielāks ir skaitlis, jo mazāks ir atvērums. Ja diafragmu aizver par vienu iedaļu, piemēram, pagriež diafragmas iestādīšanas gredzenu no skaitļa 4 uz skaitli 5,6, objektīvs laiž cauri divreiz mazāk gaismas. Ja diafragmu atver par vienu iedaļu, piemēram, pagriež gredzenu no skaitļa 11 uz skaitli 8, objektīvs laiž cauri divreiz vairāk gaismas. Diafragmas skaitļus aprēķina, dalot objektīva fokusa attālumu ar tā diafragmas faktisko diametru. Tātad, piemēram, ja objektīva fokusa attālums ir 110 mm un diafragmas atvēruma faktiskais diametrs ir 10 mm, tad diafragmas skaitlis ir 11. Diafragmas skaitļus var pierakstīt gan garāk, gan īsāk — piemēram, var rakstīt "diafragma 11, diafragma 8", bet var rakstīt arī "f/11, f/8". Sk. arī i Objektīva relatīvais atvērums.

Diafragmas slēdzis (diaphragm shutter) - centrālais slēdzis, kurš reizē pilda arī diafragmas funkcijas (jo atveras tikai līdz izraudzītajai diafragmai).Diapozitīvs (slidīte, slide) kurš paredzēts projicēšanai.Diapozitīvu kombinēšana (slide sandwiching) - divu diapozitīvu ielikšana vienā rāmītī, lai projicētu uz ekrāna.Dienasgaismas filma (daylight-balanced film) - filma, kura precīzi atveido objekta krāsas, ja ar to fotografē dienasgaismā, kā arī izmantojot elektronisko zibspuldzi vai zilos vienreiz lietojamos kubiņus. Sk. arī Kvēlspuldžu gaismas filma.Difuzors - sk. Izkliedētājs.Digitālā apstrāde - jebkuras datorā veiktas pārmaiņas ar attēlu, kuras maina tā izskatu. Digitālās apstrādes programmatūra piedāvā daudzus un dažādus instrumentus un paņēmienus, kas atgādina parastus fotolaboratorijas paņēmienus, tāpēc par digitālo apstrādi bieži runā kā par "digitālu fotolaboratoriju".DIN - saīsinājums no Deutsche Industrie Norm. Viena no filmu jutības izteikšanas sistēmām, kuru lietoja pirms starptautiskā ISO standarta pieņemšanas.Distorsija - sarežģītu objektīvu konstrukcijas nepilnība, kuras rezultātā taisnstūra objekts attēlojas kā muca (barrel distorsion) vai spilvens (pincushion distorsion nevar novērst ar diafragmēšanu.Divobjektīvu spoguļkamera (twin lens reflex, TLR) -vidēja formāta fotoaparāts, kuram ir divi viens zem otra novietoti objektīvi ar vienādu fokusa attālumu. Augšējo objektīvu izmanto kadrēšanai un asuma iestādīšanai, apakšējo — fotografēšanai. Šiem fotoaparātiem ir arī daži maināmi objektīvi, bet tie izmaksā dārgi, jo reizē ir jāmaina abi objektīvi.dpi (dots per inch) — punkti collā -printera vai citas digitālās ierīces izšķirtspējas mērs.DPOF (Digital Print Order Format ) - dažos digitālajos fotoaparātos esošs režīms, kurš dod iespēju atzīmēt kadrus, no kuriem jānokopē attēli.Dūmakas filtrs - sk. Debesu filtrs.DX filmas jutības nolasīšanas sistēma (DX film-speed recognition ) - automātiskā filmas jutības nolasīšanas sistēma, kas iebūvēta gandrīz visos fotoaparātos. Tā izmanto vairākus filmas kasetes ligzdā iebūvētus sensorus, kuri nolasa uz kasetes esošo filmas jutības kodu. Ja fotoaparātā ieliek filmu, kurai nav DX koda, aparāts parasti automātiski izvēlas jutību ISO 100.Džouls (J) - enerģijas daudzuma mērvienība. Džoulos izsaka arī elektronisko zibspuldžu gaismas impulsa enerģiju.

E

Eksponēšana - gaismjutīga materiaāla pakļaušana gaismas iedarbībai.Eksponēšanas laiks - sk. Ekspozīcija.Eksponometrija caur objektīvu - sk. TTL eksponometrijas sistēma.Eksponometrs - fotoaparātā iebūvēta vai atsevišķi lietojama ierīce, kura mēra vai nu fotografējamā objekta atstarotās gaismas intensitāti, vai arī tā apgaismojumu un, ņemot vērā filmas jutību, iesaka eksponēšanas laiku un diafragmu, kas ļauj pareizi eksponēt filmu.Ekspozīcija - atkarībā no konteksta šis termins var apzīmēt gan eksponēšanas laiku, kurā fotoaparāta slēdzis ir atvērts, gan apgaismojuma daudzumu, kuru nosaka eksponēšanas laiks un diafragmas atvēruma lielums.Ekspozīcijas fiksators (exposure lock) - daudzās automātiskajās spoguļkamerās un dažos kompaktajos fotoaparātos iebūvēta ierīce, kura ļauj izmērīt apgaismojumu vienā kadra daļā, fiksēt mērījumu, pēc tam pareizi iekomponēt attēlu un iedarbināt slēdzi. Ekspozīcijas fiksators noder, ja fotografējamo objektu apspīd pretgaisma vai arī galvenais objekts ir daudz gaišāks vai tumšāks par citiem objektiem.Elektroniskā zibspuldze - zibspuldze, kura dod īsu, spilgtu gaismas impulsu, elektriskajam lādiņam izlādējoties ar gāzi pildītā stikla caurulē. Parasti šo zibspuldžu darbināšanai lieto baterijas, tomēr studijas zibspuldzēm ir vajadzīga tīkla strāva.Emulsija (gaismjutīgais slānis) - filmu un fotopapīru gaismjutīgs pārklājums, kurš sastāv no želatīnā izkliedētiem sudraba halogenīdiem.Enprints - pati mazākā fotogrāfija, kuru no 35 mm negatīva var izgatavot ar gandrīz visām automātiskajām kopēšanas mašīnām.
F

Filma - plāna, caurspīdīga polimērmateriāla pamatne, kurai uzklāts gaismjutīgais slānis. Pēc eksponēšanas fotoaparātā uz filmas rodas nofotografēto objektu latentie attēli.Filmas forsēšana - filmas eksponēšana tā, it kā filmas gaismjutība būtu lielāka, nekā rāda ISO skaitlis, un tās īpaša attīstīšana.Filmas fotogrāfiskais platums - lielums, kurš raksturo spilgtuma intervālu, kas pareizi attēlosies uz negatīva un ir atkarīgs gan no filmas īpašībām, gan no attīstīšanas. Jutīgam filmām fotogrāfiskais platums parasti ir lielāks nekā mazjutīgām. Filmas fotogrāfiskais platums ļauj filmu zināmās robežās pāreksponēt vai mazeksponēt un tomēr ar standartattīstīšanu iegūt pieņemamus rezultātus.Filmas jutības indekss (film speed) - skaitlis, kurš izsaka filmas gaismjutību. Tagad izmanto ISO skaitļus. Ja ISO skaitli divkāršo, filmas jutība divkāršojas piemēram, no ISO 100 uz ISO 200 vai no ISO 400 uz ISO 800). Mazjutīgas ir filmas no ISO 50 līdz ISO 100; vidēji jutīgas - no ISO 200 līdz ISO 400; jutīgas - no ISO 800 līdz ISO 3200.Filmas plakne - plakne, kurā atrodas fotoaparātā esošā filma. Objektīvs fokusē attēlu tieši filmas plaknē, tā nodrošinot fotogrāfijām pareizu asumu.Fokālā plakne - plakne, kurā fokusējas caur objektīvu krītošā gaisma. Lai iegūtu asus attēlus, fokālajai plaknei un filmas plaknei ir precīzi jāsakrīt.Fokālais slēdzis - slēdzis, kura auduma vai metāla aizvari atrodas tieši pirms fokālās plaknes. Parasti fokālie slēdži ir fotoaparātiem ar maināmiem objektīviem, lai katrā objektīvā nebūtu jāiebūvē centrālais slēdzis. Fokālie slēdži arī sargā filmu no gaismas, kad objektīvs ir noņemts no fotoaparāta.Fokusa attālums - attālums no objektīva aizmugurējā galvenā punkta līdz tā fokālajai plaknei, kad objektīva asums ir iestādīts uz bezgalību. Fokusa attālumu mēra milimetros, un tas ir viens no svarīgākajiem objektīvu raksturojošajiem lielumiem.Fokusa dziļums - attālums, kura robežās var mainīt attālumu starp filmu un objektīvu, praktiski nezaudējot asumu; raksturo objektīva asuma dziļumu. Sk. arī Asuma dziļums.Fokusa fiksators - daudzās automātiskajās spoguļkamerās un dažos kompaktajos fotoaparātos iebūvēta ierīce, kura ļauj iestādīt asumu uz kādu fotografējamā objekta daļu, fiksēt to, tad pareizi iekomponēt attēlu un fotografēt. Šī ierīce noder, ja fotografējamā objekta svarīgākā daļa nav kadra centrā.Fokuss - punkts, kurā krustojas caur optisku sistēmu izgājuša paralēlu staru kūļa stari vai staru pagarinājumi.Fona projekcija (back projection) - attēla projicēšana uz caurspīdīga ekrāna otras puses. Šādu paņēmienu bieži izmanto, lai radītu fonu cilvēkam vai priekšmetam, kurš atrodas ekrāna priekšā.Forsēšana - filmas ilgāka attīstīšana, lai palielinātu tās jutību.Fotogrāfiskais attēls - fotogrāfiskā ceļā iegūts pozitīvs vai negatīvs attēls.Fotogramma - attēls, kuru iegūst, uzliekot uz fotopapīra vai pakarinot virs tā necaurspīdīgus un/vai caurspīdīgus priekšmetus, fotopapīru apgaismojot un attīstot.Fotopalielinātājs - no projektora, statņa un ekrāngalda sastāvoša ierīce projekcijkopēšanai, kura negatīvu vai caurspīdīgu pozitīvu projicē uz fotopapīra.
G

Gaisa perspektīva - starp aci un fotografējamo objektu esošā gaisa slāņa ietekme uz tumši gaišajām krāsu attiecībām; tā fotogrāfiskajā attēlā ļauj radīt dziļuma un attāluma ilūziju. Tālumā krāsas šķiet gaišākas un blāvākas. Sk. arī Krāsu perspektīva.Gaismas atstarošanas leņķis - leņķis, kurš veidojas starp gaismas staru, kas atstarojas no virsmas, un šai virsmai perpendikulāru iedomātu līniju.Gaismas avots - vispārējs apzīmējums, kuru attiecina uz jebkādu fotografējot izmantojamu gaismas avotu, piemēram, sauli, zibspuldzi vai kvēlspuldzi.Gaismas filtra faktors (gaismas filtra koeficients) -parasti filtra ietverē iegravēts skaitlis, par kuru jāpalielina ekspozīcija, lai kompensētu filtra absorbēto gaismu. Fotoaparāti, kuros iebūvēta TTL eksponometrijas sistēma, ekspozīciju var kompensēt automātiski.
Gints Kristians

Definīcijas

Gints Kristians
Pievienots pirms 10 gadiem
Teorija (cits)
3626 4

Nav komentāru!

to top