Fotografet.lv portāla lietošanas noteikumi

Fotografet.lv ir sabiedrisks tīklošanas serviss, kas ļauj lietotājiem izveidot unikālu individuālu profilu internetā, lai komunicētu un sazinātos ar veciem, kā arī jauniem draugiem, lai augšupielādētu fotogrāfijas, rakstus un citu informāciju, izglītojoties pašam un izglītot portāla lietotājus, kā arī sekmēt un veicināt mākslas fotogrāfiju.

Fotografet.lv (turpmāk tekstā „Portāls” vai „mēs”) piedāvātajos pakalpojumos (kolektīvi, „Pakalpojumi”) ietilpst Fotografet.lv interneta lapa („Interneta lapa”), Fotografet.lv Čats („Čats”) un visi ar to saistītie servisi, piedāvājumi vai programmatūras („Programmatūras”).

Šie portāla noteikumi turpmāk kalpos kā likumīga saistība starp tevi un Fotografet.lv izmantojot Pakalpojumus.

Izmantojot Pakalpojumus gan kā „Apmeklētājs” (kas nozīmē, ka tu vienkārši apskati Interneta lapu), gan kā „Reģistrēts lietotājs” (kas nozīmē, ka tu esi reģistrējies ar Fotografet.lv) tu piekrīti godīgi pildīt Portāla lietošanas noteikumus (Vienošanās noteikumus) . Jēdziens „Lietotājs” ir attiecināms uz Apmeklētāju vai Reģistrētu lietotāju („tu”).

Ja piekrīti pakļauties visiem attiecināmiem likumiem un Vienošanās noteikumiem, tev ir atļauja izmantot tikai Pakalpojumus (neskatoties uz to, ka tava piekļūšana lapai un tās lietošana ir vai nav iecerēta).

Lūdzu izlasi šo Vienošanos uzmanīgi un saglabā to savos dokumentos! Ja tu nepiekrīti Vienošanās noteikumiem, tad tev ir jāpārtrauc lietot Pakalpojumi un nekavējoties jāatstāj Interneta lapa. Ja tu vēlies kļūt par Reģistrētu lietotāju, komunicēt ar citiem Reģistrētiem lietotājiem, kā arī izmantot Pakalpojumus, tev ir jāizlasa Vienošanās un šī dokumenta beigās jāapstiprina, ka piekrīti godīgi pildīt savus pienākumus kā Lietotājs.

Šī Vienošanās sastāv no Fotografet.lv Pakalpojumu un Satura izmantošanas polises, kas ir iekļauta Interneta lapā, kā arī tavām tiesībām, obligācijām un ierobežojumiem attiecībā uz Fotografet.lv Pakalpojumu izmantošanu. Lai izmantotu atsevišķus Pakalpojumus, tev iespējams būs jālejupielādē jauna Programmatūra, kā arī jāpiekrīt pievienotajiem Noteikumiem un nosacījumiem. Visa pārējā informācija par Lietotāja atbildību un noteikumiem ir pievienota Portāla lietošanas noteikumos

Fotografet.lv Portāla lietošanas noteikumus var mainīt tiem stājoties spēkā uzreiz pēc to publicēšanas oficiālajā Fotografet.lv Interneta lapā. Tu esi atbildīgs godīgi pildīt jaunos noteikumus pēc to publicēšanas. Tāpēc ir ļoti svarīgi apmeklēt attiecīgo Interneta lapas sadaļu un sekot līdzi Noteikumu izmaiņām.

Lūdzam uzmanīgi un pārdomāti izvēlēties informāciju, kuru publicē un demonstrē citiem Lietotājiem Interneta lapā! Tavā un citu Fotografet.lv profilos ir aizliegts ievietot sekojošas lietas: telefona numurus, ielu adreses, uzvārdus un fotogrāfijas ar kailiem cilvēkiem (izņemot foto galerijā vai foto reportāžā zem kategorijas „Kailfoto”, kā arī piedauzīgus, varmācīgus vai neķītrus materiālus.

Fotografet.lv neuzņemas nekādu atbildību attiecībā uz nelikumīgi izvietotu informāciju vai materiāliem. Ja tu esi pamanījis citu Lietotāju Noteikumiem neatbilstošu darbību, lūdzu, informē par to Fotografet.lv!

Fotografet.lv patur visas tiesības noraidīt, aizliegt, atteikties publicēt vai dzēst jebkuru Lietotāja materiālus un informāciju (ieskaitot e-pastu), kā arī uz laiku pārtraukt, ierobežot piekļuvi Interneta lapai vai kādiem no Pakalpojumiem ar vai bez īpaša pamatojuma ikvienam Lietotājam, neuzņemoties nekādu atbildību par rezultātiem un sekām.

   1. Tiesības iestāties. Interneta lapas lietošana un Pakalpojumu izmantošana nav atļauta vietās kur tā ir aizliegta. Izmantojot Pakalpojumus tu reprezentē un galvo, ka: (a) visa informācija, kuru pievieno reģistrējoties Fotogarfet.lv ir patiesa un precīza; (b) tu šo informāciju uzņemies pastāvīgi precizēt un koriģēt un (c) izmantojot Pakalpojumus, tu nepārkāp nevienu likumu vai šo Portāla lietošanas noteikuma nosacījumus. Ja rodas aizdomas par nepatiesiem personas datiem vai tiek pārkāpti Vienošanās nosacījumi, Fotografet.lv patur tiesības dzēst/bloķēt lietotāja profilu bez iepriekšēja brīdinājuma.
Portālā noteiktā reģistrēšanās kārtība:
1.1. Pamatinformācija:
1.1.1. E-pasts: šis lauks ir obligāts. E-pasta adrese palīdz identificēt jūs un nodrošināt konta drošību, kā arī iespēju nosūtīt jums svarīgus paziņojumus. Tai ir jābūt e-pasta adresei, kura jums jau pieder un kurai varat droši piekļūt. Iespēja rādīt vai nerādīt pie profila satura.
1.1.2. Vārds, uzvārds: šis lauks ir obligāts. Ir jābūt reālam, patiesiem. Nedrīkst izmantot: ciparus, ne mazāk kā divus burtus vārdā un uzvārdā, vārds un uzvārds vienāds (sazinieties ar administrāciju), ne vairāk 2 divus burtus pēc kārtas. Būs redzams pie profila satura.
1.1.3. Iesauka: šis lauks ir neobligāts. Varat izmantot burtus, ciparus un punktus. Nav jābūt unikālai. Būs redzams pie profila satura.1.1.4. Dzimšanas dati: visiem lietotājiem jāievada savs īstais dzimšanas datums, lai nodrošinātu autentiskumu un vecumam atbilstošu piekļuvi materiāliem. Nav redzams pie profila satura.
1.1.5. Jānorāda pilns sava sociālās vietnes profila adreses links (draugiem.lv, facebook.com, plus.google.com). Nav redzams trešajām personām.
1.2. Profila informācija:
1.2.1. Mobilais tālrunis: šis lauks ir neobligāts, bet ļoti ieteicams, lai portāla administrācija ar jums sazinātos, kļūdu, neskaidrību vai citos gadījumos. Nav redzams pie profila satura.
1.2.2. Dzīvesvieta: šis lauks ir neobligāts. Šajā laukā ievadiet dzīvesvietas valsti vai pilsētu vai teritoriju. Būs redzams pie profila satura.
1.2.3. Fotogrāfēšanas pieredze: šis lauks ir neobligāts. Šajā laukā ievadiet dzīvesvietas valsti vai pilsētu vai teritoriju. Būs redzams pie profila satura.
1.2.4. Fotoaparāta modelis: šis lauks ir neobligāts. Būs redzams pie profila satura.
1.2.5. Foto kursi/skolas: šis lauks ir neobligāts. Būs redzams pie profila satura.
1.2.6. Intereses: šis lauks ir neobligāts. Būs redzams pie profila satura.
1.2.7. Nodarbošanās: šis lauks ir neobligāts. Būs redzams pie profila satura.
1.2.8. Mājas lapas adrese: šis lauks ir neobligāts. Būs redzams pie profila satura.
1.2.9. Draugiem.lv: šis lauks ir neobligāts. Būs redzams pie profila satura.
1.2.10. Facebook.com: šis lauks ir neobligāts. Būs redzams pie profila satura.
1.2.11. Plus.google.com: šis lauks ir neobligāts. Būs redzams pie profila satura.
1.2.12. Twitter: šis lauks ir neobligāts. Būs redzams pie profila satura.
1.2.13. Skype: šis lauks ir neobligāts. Būs redzams pie profila satura.
1.2.14. Par mani: šis lauks ir neobligāts. Būs redzams pie profila satura.
1.2.15. Profila bilde: šis lauks ir neobligāts. Jūsu profila bildē jābūt tieši Jums, kurā esat labi saredzams. Nedrīkst pievienot bildi, kur neesat Jūs vai kura satur pornogrāfisku saturu. Neatbilstošu fotogrāfiju īpašnieki tiks dzēsti no portāla fotografet.lv. Būs redzams pie profila satura.

   2. Termiņš. Šī Vienošanās būs spēkā tik ilgi, kamēr tu esi Lietotājs vai vienkārši izmanto Interneta lapas Pakalpojumus. Tu vari pārtraukt saistības ar Fotografet.lv jebkurā laikā bez iepriekšējas brīdināšanas.

   3. Maksa. Tu kā Lietotājs atzīsti, ka Fotografet.lv patur visas tiesības un rīcības brīvību ņemt maksu jeb pieskaitīt rēķinu par Pakalpojumiem, kā arī mainīt šo nodevu vērtību. Ja Fotografet.lv pārtrauc tavu Lietotāja statusu sakarā ar Noteikumiem neatbilstošu darbību, tev nav tiesības uz jebkādu nodevu atgūšanu no Fotografet.lv.

   4. Parole. Kļūstot par Reģistrētu lietotāju tev būs jāizvēlas parole. Tu esi atbildīgs par šīs paroles konfidencialitāti. Tu piekrīti neizmantot citu Lietotāju paroles vai citu informāciju saviem nolūkiem, kā arī uzņemies atbildību nenodot šo privāto informāciju trešajai pusei. Tu apņemies nekavējoties informēt Fotografet.lv par nelikumīgu tavu vai citu Lietotāju nelikumīgu informācijas izmantošanu. Tu esi atbildīgs par sava Lietotāja profila jeb konta izmantošanu.

   5. Nekomerciāla Lietotāju Interneta lapas izmantošana. Pakalpojumi ir paredzēti tikai Lietotāju privātām vajadzībām un tos nav atļauts izmantot jebkādai komercdarbībai. Atļauju komercdarbībai Interneta lapas robežās var izsniegt tikai Fotografet.lv. Nelikumīga un/vai neatļauta Pakalpojumu izmantošana, ieskaitot Lietotāju segvārdu un citas privātās informācijas elektronisku kolekcionēšanu komercdarbības vai citu veidu uzmākšanās mēģinājumiem ir aizliegta. Reklāmu izvietošana un nosūtīšana Lietotājiem bez iepriekšēja Fotografet.lv apstiprinājuma var būt par iemeslu visu Lietotāja tiesību anulēšanu un apturēšanu. Nepieciešamības gadījumā vainīgiem tiks veiktas attiecīgas likuma sankcijas par Noteikumu neievērošanu.

   6. Īpašuma tiesības Fotografet.lv Saturā.

         6.1. Izstādot vai publicējot (nosūtot) Saturu, vēstules, tekstu, failus, bildes, fotogrāfijas, video, skaņas, profilus, reģistrētus autoru darbus, vai jebkuru citu materiālu (kolektīvi „Saturu”) tu garantē jeb piešķir Fotografet.lv atmaksātu, bezmaksas vispasaules licenci (ar tiesībām šo licenci licencēt vairāk kārt) lietot, kopēt, izmainīt, adoptēt, translēt, publiski izrādīt, publiski atskaņot, saglabāt, uzglabāt, reproducēt, pārsūtīt, izsniegt un sadalīt Interneta lapā esošo saturu. Licence ir spēkā tikai Fotografet.lv portāla ietvaros. Šī licence zaudēs savu darbību līdz ar attiecīgā Satura izdzēšanu no Lietotāja profila. Tu apliecini un garantē to, ka: (i) tev pieder Saturs, kuru esi publicējis vai izvietojis Interneta lapas robežās, kā arī tev ir tiesības piešķirt to licenci citiem, (ii) Tevis ievietotie jeb publicētie materiāli nepārkāpj noteiktos autortiesību, kā arī citus likumus attiecībā uz jebkuru iesaistīto personu. Tu apņemies apmaksāt visas nodevas tevis izvietoto materiālu vai informācijas likumīgajiem īpašniekiem.

         6.2. Pakalpojumi sevī iekļauj Fotografet.lv Saturu (turpmāk tekstā „Fotografet.lv Saturs” vai „Saturs”). Fotografet.lv Saturs ir aizsargāts ar autortiesībām, firmas zīmēm, patentiem un citiem likumiem. Jebkura programmas koda izmantošana no portāla Fotografet.lv bez iepriekšējas saskaņošanas ir pretlikumīga. Fotografet.lv patur visas tiesības sakarā ar Interneta lapā izvietoto informāciju un materiāliem jeb Saturu. Līdz ar to Fotografet.lv piešķir tev tiesības reproducēt un izvietot Fotografet.lv Saturu (izņemot jebkuras programmas kodu) savām privātām vajadzībām saistībā ar Interneta lapas aplūkošanu vai Pakalpojumu izmantošanu.

         6.3. Pakalpojumi sevī iekļauj Lietotāju un citu licences devēju Saturu. Izņemot sevis izvietoto, tev nav tiesības kopēt, modificēt, tulkot, publicēt, pārraidīt, izsniegt, atveidot, izvietot vai pārdot Saturu, kas atrodams Interneta lapas robežās.

   7. Izvietotais Saturs

         7.1. Fotografet.lv var izdzēst jebkuru Interneta lapā esošo Saturu, kas pēc Fotografet.lv speciālistu domām pārkāpj vai neatbilst Vienošanās likumiem un noteikumiem, kā arī apdraud Lietotāju drošību. Fotografet.lv neuzņemas atbildību kontrolēt vai pārbaudīt nepiedienīgu un neatbilstošu Saturu Interneta lapas robežās. Ja arī tas tiek darīts, Fotografet.lv neuzņemas atbildību par Interneta lapas drošību vai Satura atbilstību noteiktajiem likumiem. Fotografet.lv nav atbildīgs par neatbilstoša Satura dzēšanu vai labošanu no Interneta lapā izvietotā Satura. Fotografet.lv neuzņemas atbildību arī par Lietotājiem, kas ir pārkāpuši šos noteikumus.

         7.2. Tu esi atbildīgs par visu Saturu, kuru ievieto vai publicē Interneta lapas robežās, kā arī jebkuru materiālu (teksts, foto, video, skaņa, grafiki) vai informāciju, kuru tu nodod vai nosūti citiem Lietotājiem.

Fotografet.lv neapstiprina, neatbild un nekontrolē Interneta lapā izvietoto Saturu. Saturs netiek iepriekš pārbaudīts no Fotografet.lv puses un tāpēc negarantē tā atbilstību Vienošanās noteikumiem. Fotografet.lv neuzņemas garantijas par publicētā vai ievietotā Satura drošību un tā atbilstību noteikumiem.

   8. Saturs un aizliegtās aktivitātes

Turpmāk minētā informācija tikai daļēji izklāsta to Saturu, kurš neatbilst Vienošanās normām un kuru ir aizliegts publicēt vai izvietot Interneta lapas robežās. Ja šāda veida nelegāls saturs tiek publicēts, Fotografet.lv patur tiesības izmeklēt un tiesiski sodīt Vienošanās noteikumu pārkāpējus, kā arī dzēst vai mainīt pēc Fotografet.lv speciālistu domām noteikumiem neatbilstošu Saturu. Aizliegtais Saturs ir un sevī iekļauj:

   8.1. Acīmredzami aizvainojošus un agresīvus materiālus, kas veicina rasismu, fanātismu, naidu, fizisku ļaunumu kādai grupai vai individuālam cilvēkam.

   8.2. Nomācošu izturēšanos pret citiem cilvēkiem vai šādas attieksmes atbalstīšana.

   8.3. Cilvēku izmantošana seksuāliem vai varmācīgiem nolūkiem.

   8.4. Satur kailumu (izņemot foto galerijā vai Fotoreportāžā zem kategorijas „Kailfoto”), vardarbību vai citus apvainojošus materiālus.

   8.5. Personālas informācijas izspiešana no nepilngadīgajiem.

   8.6. Atklāj telefona numurus, ielu adreses, uzvārdus, e-pasta adreses vai navigācijas saitus uz citām interneta lapām.

   8.7. Veicina vai popularizē informāciju, kas ir nepatiesa, maldinoša, nelegāla, aizskaroša, aizvainojoša, apdraudoša vai neslavu ceļoša.

   8.8. Veicina vai popularizē neatļautu kāda autortiesību aizsargāta darba kopiju, ieskaitot nelegālu datoru programmatūru tirdzniecību un izplatīšanu, nelegālās mūzikas lejupielādēšanu vai izplatīšanu.

   8.9. Iekļauj e-pastu sūtīšanu reklāmas vai citu komerciālu nolūku vajadzībām, kā arī citu Vienošanās noteikumiem neatbilstošu materiālu vai informācijas publicēšanu vai nosūtīšanu citiem Lietotājiem.

  8.10. Satur ar paroli aizsargātas vai citādā veidā paslēptas interneta lapas, informāciju un bildes, kas nav saistītas uz vai no citām interneta lapām.

  8.11. Popularizē vai atbalsta kriminālas aktivitātes izklāstot izglītojošu un pamācošu informāciju, kā arī ieroču tirdzniecību. Darbības vai informāciju, kas izpauž slepenu citu cilvēku informāciju, kā arī datoru vīrusu veidošanu.

  8.12. Citu Lietotāju paroles vai personālas informācijas publisku atklāšanu komerciālai un nelikumīgai darbībai.

  8.13. Satur nelegālu komercdarbību (tirdzniecība, konkursi, atlaižu taloni, bartera darījumi, reklāmas).

  8.14. Satur materiālus vai informāciju par citu cilvēku, kuru viņš vai viņa nav devis/devusi atļauju publicēt.

Turpmāk minētā informācija tikai daļēji izklāsta to Saturu, kurš neatbilst Vienošanās normām un kuru ir aizliegts publicēt vai izvietot Interneta lapas robežās. Ja šāda veida nelegāls saturs tiek publicēts, Fotografet.lv patur tiesības izmeklēt un tiesiski sodīt Vienošanās noteikumu pārkāpējus, kā arī dzēst vai mainīt pēc Fotografet.lv speciālistu domām noteikumiem neatbilstošu Saturu. Aizliegtais Saturs ir un sevī iekļauj:

   8.15. Kriminālas vai aplinku aktivitātes, ieskaitot bērnu pornogrāfiju, krāpšanu, narkotiku tirgošanu, azartspēļu spēlēšanu, datoru vīrusu un citu bīstamu failu nosūtīšanu sev vai citiem Lietotājiem.

   8.16. Reklāmu vai lūgumus Lietotājiem pirkt vai pārdot produktus vai pakalpojumus izmantojot Fotografet.lv Interneta lapu. Informācijas iegūšana no Fotografet.lv komerciāliem, nelikumīgiem vai savtīgiem nolūkiem ir uzskatāma par nelikumību un Vienošanās noteikumiem neatbilstošu. Pārkāpjot Vienošanās noteikumus, tu atzīsti, ka nodari būtiskus zaudējumus un kaitējumus citiem. Par katru šādā veidā nosūtītu e-pasta adresi vai citu noteikumiem neatbilstošu komunikāciju tev ir jāmaksā sods 70 Euro apmērā Fotografet.lv.

   8.17. Interneta lapā izvietoto reklāmas baneru un citas Fotografet.lv HTML/CSS izvietotās informācijas aizsegšana un aizēnošana.

   8.18. Jebkāda automatizētu sistēmu izmantošana draugu pievienošanai.

   8.19. Traucēšana, iejaukšanās un šķēršļu izlikšana, kas jebkādā veidā traucētu Fotografet.lv Interneta lapas pilnvērtīgu darbību.

   8.20. Mēģinājumi atdarināt vai izlikties par citu cilvēku.

   8.21. Cita Lietotāja profila, lietotāja vārda, paroles un citas informācijas izmantošana savām vajadzībām, kā arī tās nosūtīšana vai publicēšana citiem Lietotājiem.

   8.22. Sava profila pārdošana.

  8.23. No Pakalpojumiem iegūtās informācijas izmantošana cilvēku šantāžai un draudēšanai.

  8.24. Pakalpojumu izmantošana neatbilstoši Latvijas valsts un Fotografet.lv Vienošanās noteiktajiem likumiem.

 

   9. Autortiesību noteikumi. Tev nav tiesību publicēt, modificēt, izplatīt vai reproducēt ar autortiesībām aizsargātus materiālus, firmas zīmes vai jebkuru citu patentētu tev nepiederošu informāciju bez speciālas rakstiskas atļaujas no šāda veida materiālu vai informācijas īpašniekiem. Fotografet.lv patur visas tiesības anulēt Lietotāja pieeju Pakalpojumiem, kas pastāvīgi pārkāpj autortiesību noteikumus (pat pēc Fotografet.lv brīdinājuma). Ja esi pamanījis, ka tavi ar autortiesībām aizstāvēti materiāli vai informācija tiek nelikumīgi izmantota, tev ir tiesības par pārkāpumiem ziņot Fotografet.lv speciālistiem pievienojot sekojošu informāciju: (i) elektronisks vai fizisks paraksts no cilvēka, kas ir kvalificēts un gatavs aizstāvēt tavas autora tiesības; (ii) nelikumīgi izmantotās informācijas vai materiālu („darbu”) apraksts; (iii) apraksts par to kur ir atrodami nelikumīgi izmantotais Saturs; (iv) tava adrese, telefona numurs un e-pasta adrese; (v) tevis sagatavots rakstisks ziņojums, kas apliecina, ka attiecīgie materiāli ir nelikumīgi izmantoti; (vi) tevis sagatavots rakstisks ziņojums par to, ka nosūtītā informācija ir patiesa un tu esi īstais darbu autors.

       10. Lietotāju strīdi. Tu esi atbildīgs par savu komunikāciju ar citiem Fotografet.lv Lietotājiem. Fotografet.lv patur tiesības, bet neuzņemas pienākumus kontrolēt un pārskatīt nesaskaņas un strīdus Lietotāju starpā.

  11. Konfidencialitāte. Pakalpojumu izmantošana tiek regulēta arī ar Fotografet.lv Konfidencialitātes noteikumiem, kas līdz ar šo atsauksmi ir iekļauti Fotografet.lv Portāla lietošanas noteikumos.

  12. Ierobežota atbildība. Fotografet.lv nav atbildīgs par nepatiesu vai nepiedienīgu un noteikumiem neatbilstošu Saturu Interneta lapā (arī to, kas saistīts ar Programmatūras darbību un tehniskā aprīkojuma stabilitāti). Profili, kurus izveidojuši Lietotāji Fotografet.lv robežās var saturēt saites uz citām interneta lapām (izņemot tās, kurām ir aizliegums) liedzis. Fotografet.lv nav atbildīgs par Saturu, drošību vai uzskatiem, kas publicēti Interneta lapā, kā arī ārpus tās robežām. Fotografet.lv nekādā veidā nekontrolē vai nepārbauda citas interneta lapas. Saites esamība uz citu interneta lapu nenozīmē, ka tā ir apstiprināta no Fotografet.lv puses. Apmeklējot interneta lapas ārpus Fotografet.lv Lietotājs pats uzņemas atbildību par risku un iespējamiem zaudējumiem. Fotografet.lv neuzņemas nekādu atbildību par šo interneta lapu reklamētajām precēm vai pakalpojumiem. Fotografet.lv neuzņemas atbildību par Lietotāju darbību un uzvedību neatkarīgi no tā vai Interneta lapas Pakalpojumi tiek izmantoti. Fotografet.lv neuzņemas atbildību par tehniskajām novirzēm vai problēmām, kas saistītas ar datoru tehnisko stāvokli vai interneta pieslēguma īssavienojumiem Pakalpojumu izmantošanas laikā. Fotografet.lv nekādā gadījumā neuzņemas atbildību par Lietotāju veselības stāvokli vai nāvi izmantojot Pakalpojumus. Fotografet.lv nevar garantēt un nesola Lietotājiem jebkādus rezultātus izmantojot Pakalpojumus.

  13. Ierobežojumi un atbildība. FOTOGRAFET.LV NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NENES ATBILDĪBU LIETOTĀJIEM, KĀ ARĪ CITĀM IESAISTĪTAJĀM PERSONĀM PAR NODARĪTIEM ZAUDĒJUMIEM IESKAITOT FINANSIĀLUS ZAUDĒJUMUS UN NELAIMES GADĪJUMUS, TIEŠĀ VAI NETIEŠĀ VEIDĀ, PAT PĒC BRĪDINĀJUMIEM PAR IESPĒJAMĀM SEKĀM UZSĀKOT INTERNETA LAPAS DARBĪBU. FOTOGRAFET.LV ATBILDĪBA ATTIECĪBĀ UZ LIETOTĀJIEM IR LIMITĒTA. FOTOGRAFET.LV UZŅEMAS PILDĪT TIKAI TOS PAKALPOJUMUS, PAR KURIEM LIETOTĀJS IR SAMAKSĀJIS NOTEIKTU NAUDAS SUMMU VAI NOPELNĪJIS, PIEDALOTIES KĀDĀ FOTOGRAFET.LV IZVEIDOTĀ KONKURSĀ.

  14. Latvijas eksporta kontrole. Programmatūra, kas sastāda Fotografet.lv saistībā ar Pakalpojumiem darbojas saskaņā ar Latvijas valsts eksporta kontroles likumiem. Programmatūru bez attiecīgajām atļaujām nedrīkst eksportēt vai atkārtoti eksportēt ārpus valsts robežām. Lejupielādējot programmatūru vai to lietojot, tu esi atbildīgs un garantē par savas darbības likumību Latvijas valsts likumu priekšā.

  15. Strīdi. Ja visas iesaistītās puses nespēj kopīgi vienojoties un atrisināt radušos strīdus, kas saistīti ar Pakalpojumiem vai Vienošanās noteikumu pārkāpšanu, tu piekrīti, ka tos izskata Latvijas valsts tiesa likumā paredzētajā kārtībā.

  16. Nesodāmība. Tu piekrīti, ka Fotografet.lv, citas piesaistītās filiāles, darbinieki, partneri un aģenti ir nesodāmi un nekādā gadījumā nav atbildīgi par zaudējumiem, kas saistīti ar Pakalpojumu izmantošanu vai Vienošanās noteikumu pārkāpšanu.

  17. Citi. Šī vienošanās stājas spēkā uzsākot izmantot Fotografet.lv Interneta lapas Pakalpojumus. Šī vienošanās apliecina tavas saistībās kā Lietotājam ar Fotografet.lv Interneta lapu. Vienošanās noteikumu nepildīšana neatbrīvo tevi no saistībām, kuras esi uzņēmies uzsākot Pakalpojumu izmantošanu.

to top