Notikuma vietas apskate - fotografēšana
Nesen kursos saskāros ar pavisam interesantu tēmu, kura nav raksturīga tām tēmām, ko parasti māca Foto skolās utmldz., kā piemēram, Kriminālistiskā fotogrāfija (Notikuma vietas apskate). Jūs bieži vien daudzās filmās esat redzējuši, kā notikuma vietā eksperti (fotogrāfi) fotografē notikuma vietu. Šeit neliels apraksts kā un ar ko visbiežāk Latvijā saskaras eksperti. Varbūt kādam var noderēt.

Kas ir kriminālistiskā fotogrāfija?
□ zinātniski izstrādāta fotografēšanas metožu un līdzekļu sistēma;□ izmanto izmeklēšanā, kriminālmeklēšanā un kriminālistiskajās ekspertīzēs;□ ar mērķi atrast, fiksēt un pētīt objektus noziegumu novēršanas, atklāšanas un izmeklēšanas interesēs. Operatīvajā kriminālistiskajā fotogrāfijā izmanto vairākus fotouzņemšanas paņēmienus:1. panorāmas fotogrāfiju - objekta fotografēšanai pa daļām;2. metrisko fotogrāfiju - objekta izmēru un starpobjektu attālumu aprēķināšanai;3. mērogfotogrāfiju - objekta izmēru aprēķināšanai;4. signalītisko fotogrāfiju - cilvēka ārienes pazīmju fiksācijai;5. reprodukcijas fotogrāfiju - plakanu objektu fiksācijai;6. stereoskopisko fotogrāfiju - objektu attēlošanai apjomā.
Panorāmas fotogrāfija
□ Šajā fotogrāfijas paņēmienā izšķir līnij veida un apļa panorāmu.
Mēroga fotogrāfija
□ Mēroga fotouzņemšanu izmanto, lai pēc fotouzņēmuma varētu spriest par priekšmeta vai tā daļu izmēriem. Tāpēc blakus fotografējamam objektam noliek lineālu ar labi saskatāmām centimetra un milimetra iedaļām.□ Mēroga fotouzņemšana jāveic, stingri ievērojot vairākus noteikumus:1. mēroga virsmai jābūt novietotai vienā plaknē ar fotografējama priekšmeta virsmu;2. mērogam jābūt perpendikulāri objektīva optiskai asij;3. novietojot mērogu uz fotografējumā objekta, jāraugās, lai tas neaizsegtu objekta īpatnības un būtiskās detaļas.
Kriminālistiskā foto uzņemšana NVA

Notikuma vietas fotografēšana
□ Kriminālistiskā fotogrāfija ir izstrādājusi četras notikuma vietas uzņemšanas metodes:1. orientējošo;2. pārskata;3. mezgla;4. detaļu.
Notikuma vietas apskates fotografēšanas metodes
□ Orientējošā – NV fotografēšana apkārtējā apvidus fonā.* Fotografēšanas kadrus (to robežas, virzienu) veido tā, lai nepieciešamības gadījumā varētu atjaunot un rekonstruēt NV.ORIENTĒJOŠAIS FOTO□ Pārskata – attēlo pašu NV, t.i., apvidus/telpas iecirkni, kurā noticis notikums.
* Jāizdara no vairākiem punktiem, no kuriem visspilgtāk redzama visa NV;*Jāveic NVA sākumā, jo vēlāk procesa gaitā, aplūkojot, tiek pārvietoti priekšmeti;*Jāpielieto:□ mēroglineālu;□ ja vairāki objekti, tie jānumurē.
PĀRSKATA FOTO□ Negadījumā iesaistītā transportlīdzekli fotografē no tās puses, kur ceļam nav pagriezienu vai kādu šķēršlu, kas ierobežo NV redzamību. MEZGLA FOTO□ Mezgla – atsevišķu NV fragmentu dokumentācija* Pārskata attēls ir mezgla fotoattēla piesaistes līdzeklis.DETAĻU FOTO□ Detaļu – fiksē atsevišķus priekšmetus vai pēdas□ Negadījumā iesaistīto transportlīdzekļa bojājumus fotografē no vairākiem punktiem atspoguļojot bojājumu formu, stāvokli, īpatnības.□ Negadījumā iesaistīto transportlīdzekļa fotografē visas riepas, atspoguļojot to modeli un protektora zīmējumu.Negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa pēdas (stikla un plastmasas lauskaspriekšmeta detaļas), bremzēšanas pēdas fotografē pa daļām izmantojot mezgla un detaļu fotografēšanas metodes.□ Ja noticis negadījums ar cietušām personām, negadījuma vietā fotografē pēdas (asins un citu bioloģisko vielu pēdas, cietušā mantas u.c.), kas liecina par cietušā saskarsmi ar objektiem (ceļa segumu, transportlīdzekļa izvirzītajām detaļām). Fotografē pa daļām izmantojot mezgla un detaļu fotografēšanas metodes.□ Ja negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa pēdas atstātas uz dažādiem segumiem (uz asfalta, smiltīm vai zāles), tad fotografē pa vienam uzņēmumam uz katra seguma.□ Negadījuma vietā fotografē transportlīdzekļa atstāto pēdu lūzuma vietas, kas norāda uz sadursmes vietu.
Ieteicami transportlīdzekļa fotografēšanas veidi veicot pilnu negadījuma vietas vai atsevišķu objektu apskati.

Trasoloģisko pēdu fotografēšana
Fotografēšanas pamatnosacījumi: 1) fotoaparātam objektīvam jābūt novietotam paralēli pēdas plaknei, bet objektīva optisko asi jāvirza pēdu centrā; 2) jābūt labi izgaismotam pēdu reljefam, ko iespējams panākt, pielietojot slīpu apgaismojumu; apjoma pēdas sniegā jāfotografē, izmantojot dzelteno vai oranžo gaismas filtru; vai iekrāsojot pēdu ar spilgtākas krāsas pulverizatoru; 3) pēdas vienmēr jāfotografē mērogā; mēroga lineālu noliek vienā plaknē ar pēdām, izveidojot lineālam augsnē blakus pēdai attiecīgu padziļinājumu; lineālu nedrīkst likt tieši pēdās; 4) lielākus pēdas vai to kopumu (riepu pēdas, pēdu celiņu fotografē ar līnijpanorāmas jeb ar metriskās fotogrāfijas metodi.

Fotoaparāta iestatījumi
1. Specializētie iestatījumi2. Automātiskais režīms3. Bāzes iestatījumi

Fotokameras turēšana
Gints Kristians

Notikuma vietas apskate - fotografēšana

Gints Kristians
Pievienots pirms 9 gadiem
Teorija (cits)
3938 4

Andris Fisenkopirms 9 gadiem

Par pēdējo bildīti. Ko darīt, ja es fotoaparātu turu pie otras acs?

Gints Kristianspirms 9 gadiem

Andri, tad eksāmens nenolikts un pēc tam bilde nav skatāma:p :D (blush)

Māris Apsītispirms 9 gadiem

Es izlasīju virsrakstu, un sāku smieties :)

Gints Kristianspirms 9 gadiem

Kas tur smieklīgs? Šādu rakstu foto kursos un foto skolās nedabūsi :)


to top