Radio NABA aicina piedalīties fotokonkursā “DISTANCE”Par godu LR6 – LatvijasUniversitātes Radio NABA 18. dzimšanas dienai tiek izsludinātsfotokonkurss ar tēmu “Distance”. Žūrijas 18 izvēlēti labākiedarbi dosies ceļojošajā fotoizstādē “18x18", kā arīpiedalīsies skatītāju simpātiju balsojumā Latvijas Televīzijasun Latvijas Radio vienotajā ziņu portālā lsm.lv. Trīs konkursalabāko fotogrāfiju autori saņems papildus Radio NABA sadarbībaspartneru balvas, tajā skaitā no festivāla LABA DABA 2021.

Līdzīgikā iepriekšējos gados, kad Radio NABA aicināja ikvienu radošiizpausties par tematiku, kuras centrā atradās radio un viss, kas arto saistīts, arī šogad fotokonkurss izaicina kā topošo, tāesošo fotomākslinieku radošumu un viņu fotoaparātu objektīvus.Līdz š.g. 9. novembrim (ieskaitot) ikviens var pieteikties dalībaišajā konkursā, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu.Turpat atrodami konkursa noteikumi. Konkurss paredzēts visām vecumagrupām un tajā viens dalībnieks var iesniegt 1 – 2 fotogrāfijas.Visa informācija par konkursu pieejamawww.naba.lv.

Konkursatēmas interpretācija kā ierasts paver neticami plašas iespējas.Pēc definīcijas distance ir attālums starp priekšmetiemvai ķermeņiem telpā vai laikā, atstatums,tāliene, laika posms. Radio distanci salauž. Klausotiesradio, distance ir klātesoša un vienlaikus nejūtama. Radio vienmērpastāvējis distancē starp radioaparātu un klausītāju, distancēstarp cilvēku pie mikrofona, mūziku un frekvenci. No šī gadamarta vārds distance ieguvis citu skanējumu. Ievērot distancivairs nav intraverto īpatnība, tā ir izdzīvošanas mantra. Kāredzat, konkursa tēmas improvizācijai ir bezgalīgas iespējas.

Katrs fotokonkursa dalībnieks varparādīt savu redzējumu par izvēlēto konkursa tēmu. Aicināmdarbos radoši paust redzējumu saskaņā ar savu oriģinālovēstījumu un apspēlēt kādu sev aktuālu motīvu. Kas tajā būsredzams, paliek katra paša ziņā. Nepastāvot nekādiem tēmuierobežojumiem, galveno uzmanību pievērsīsim bilžu kvalitātei –tām jābūt pietiekami lielā izšķirtspējā (minimālāizšķirtspēja 3000 x 2000 px, 150 dpi). Nepietiekamas izšķirtspējasattēli dalībai konkursā netiks reģistrēti. Tēma ir plaša unneaizmirsīsim – iztēlei robežu nav.

Visnotaļ zinoša žūrija(Kristaps Kalns, Toms Grīnbergs, Madars Štramdiers, Arnis Balčus,Didzis Grodzs, Sabīne Moore) vērtēs darbus pēc to mākslinieciskāsun tehniskās kvalitātes, idejas un atbilstības konkursa radošajaitēmai. Konkursa 18 labākie darbi tiks paziņoti 16. novembrī. Visi18 žūrijas izvēlētie darbi tiks apbalvoti un piedalīsiesceļojošā fotoizstādē "18x18", kā arī piedalīsiesskatītāju simpātiju balsojumā Latvijas Televīzijas un LatvijasRadio vienotajā ziņu portālā lsm.lv. Trīs labāko fotogrāfijuautori iegūs papildus balvas.

Fotoizstādes "18x18"ceļojums būs skatāms Latvijas Universitātē, Kultūras pilī“Ziemeļblāzma”, Galerijā Centrs, savukārt vasarā no 6. līdz8. augustam festivālā LABA DABA 2021.

Radio NABA organizētaisfotokonkurss un izstāde notiek kopš 2007. gada. Šā gada izstādespartneri Latvijas Universitāte, Galerija Centrs, izdevniecība“Neputns”, žurnāls “Fotokvartāls”, Kultūras pils“Ziemeļblāzma”, Latvijas Televīzijas un Latvijas Radiovienotais ziņu portālā lsm.lv un Starptautiskais mūzikas unmākslas festivāls LABA DABA.Informācijai:naba@radionaba.lv,tel. 26598498

Baiba Kazule

Radio NABA aicina piedalīties fotokonkursā “DISTANCE”

Baiba Kazule
Pievienots pirms 3 mēnešiem
Fotokonkursi
116 1

Baiba Kazulepirms 3 mēnešiem

Izveidoja forumu Radio NABA aicina piedalīties fotokonkursā “DISTANCE”


to top